Jak rekrutujemy

Jak wygląda proces rekrutacji?

Dbamy o to, aby z Agencją NOUNOU współpracowali najlepsi specjaliści, osoby doświadczone i z pasją. Proces rekrutacji obejmuje kilka etapów. 

Jego celem jest sprawdzenie czy kandydat poradzi sobie za zaproponowanym stanowisku oraz w środowisku pracy, a także pomóc w osoby, które cechami osobowości będzie podobać tobie i twojej rodzinie.

 

Podczas rekrutacji oceniamy m.in.:

  • cechy osobowościowe,
  • kulturę osobistą,
  • znajomość zasad żywienia,
  • wiedzę odnośnie rozwoju dziecka,
  • doświadczenie w opiece,
  • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • sprawdzamy referencje,
  • wyszukujemy kandydatów z dodatkowymi atutami np.z wykształceniem pedagogicznym, wykształceniem pielęgniarskim czy certyfikatem opiekuna.

 

Rekrutacja krok po kroku

Selekcja nadesłanych zgłoszeń – pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie dokumentów rekrutacyjnych. Oprócz CV i listu motywacyjnego od potencjalnych kandydatów oczekujemy referencji, kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość, doświadczenie oraz wykształcenie, a także zaświadczenia o niekaralności.

Osobiste spotkanie –  kolejnym etapem jest bezpośrednie spotkanie kandydata z naszymi rekruterami. W jego trakcie chcemy zweryfikować informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych, a także sprawdzić motywację do pracy. Oceniamy również wiedzę i doświadczanie, kulturę osobistą oraz analizujemy cechy osobowości kandydata.

Sprawdzenie referencji – naszym założeniem jest współpraca z doświadczoną kadrą, dlatego też skrupulatnie weryfikujemy przedstawione referencje z poprzednich miejsc pracy. Rozmowa weryfikacyjna z poprzednim pracodawca obydwa się telefonicznie lub osobiści. W jej trakcie chcemy uzyskać szczegółowe informacje o zakresie obowiązków oraz stosunkach z poprzednim pracodawcą.  

Testy osobowości – jeżeli poszukujesz osoby o konkretnym zespole cech osobowości nasi rekruterzy przeprowadzają testy psychologiczne oraz testy osobowości z kandydatkami.

Szkolenia i edukacja – stawiamy na stały rozwój i doskonalenie swoich umiejętności, dlatego współpracujące z nami nianie i opiekunki zobligowane są do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

 

Wieloetapowość procesu rekrutacji, skrupulatne sprawdzenie kandydatów oraz doświadczenie pozwala nam znaleźć najlepszą nianie dla twojego dziecka lub opiekunkę dla bliskiej osoby.