Strona Główna

 Agencja Zatrudnienia NOUNOU to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego, personelu medycznego oraz personelu wspierającego pracę w gospodarstwach domowych. 

 Opierając się o nasze doświadczenie pomagamy znaleźć najlepszego kandydata na nianię dla Waszego dziecka, opiekuna osoby starszej czy pomoc domową. Wiemy jak trudne jest znalezienie odpowiedniej osoby, której można powierzyć opiekę nad najbliższymi. Dlatego współpracujemy z zaufanymi opiekunkami posiadającymi wiedzę i doświadczenie, zarówno w opiece nad najmłodszymi, jak i Seniorami.

 Agencję NOUNOU tworzą ludzie gotowi do pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwi na potrzeby dzieci i osób starszych. Pozostajemy w ciągłej dyspozycji zarówno dla klientów, jak i współpracowników, którzy zawsze mogą na nas liczyć.

Agencja NOUNOU działa legalnie i funkcjonuje jako działalność gospodarcza wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Częstochowie.
Za świadczenie swoich usług Agencja wystawia rachunek.
Certyfikat potwierdzający wpis do KRAZ C

Agencja NOUNOU  605 559 404
www.nounou.pl

wszelkie prawa zastrzeżone